Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Valtaf.nl gaat stoppen! klik hier om erover te lezen.
Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Centrum Overgewicht & Obesitas te Leidschendam

Het behandelprogramma Obesitas voor volwassenen is een groepsbehandeling voor volwassenen met ernstig overgewicht.

Overgewicht is vaak een levenslang probleem, dat vraagt om voortdurende aandacht. Deze behandeling is daarom niet alleen gericht op afvallen maar richt zich met name op blijvend gewichtsverlies. Voeding, beweging en gedrag vormen de belangrijkste aandachtsgebieden in deze behandeling.

Behandelaars
De behandeling is multidisciplinair en wordt gegeven door een diëtist, bewegingstherapeut en psycholoog. Tevens is bij de screening een arts betrokken.

Criteria
Deze behandeling is geschikt voor mensen met:
-een BMI > 30 kg/m2;
-een leeftijd 18-65 jaar;
-een verwijzing door een huisarts of medisch specialist;
-een actieve, gemotiveerde houding.

Werkwijze
Voorafgaand aan de behandeling gaan de diëtist en de bewegingstherapeut na welk eet- en bewegingspatroon u heeft. Ook krijgt u een gesprek met een psycholoog. De arts beoordeelt vervolgens uw algehele gezondheid en bloeduitslagen.

Tijdens de behandeling neemt u in principe deel aan het groepsprogramma. In uitzonderlijke gevallen krijgt u een individueel programma aangeboden. De behandeling is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en is ingedeeld in twee fasen. Fase 1 heeft als doel gewichtsvermindering en fase 2 gewichtsbehoud.

In fase 1 komt u een half jaar lang iedere week naar Centrum voor Overgewicht en Obesitas. U neemt daar deel aan een groepsbijeenkomst van 75 minuten, onder leiding van een psycholoog of diëtist. Aansluitend volgt u een bewegingsprogramma van een uur.
In fase 2 wordt de frequentie van het contact geleidelijk afgebouwd. Deze fase duurt anderhalf jaar. In totaal bestaat de behandeling uit 54 groepsbijeenkomsten.

U houdt uw eetgewoonten en bewegingsgedrag bij in een eet- en beweegdagboek en wordt op basis hiervan stapsgewijs begeleid bij het ontwikkelen van een gezondere levensstijl. In de psychologiebijeenkomsten worden gedachten en gevoelens rondom eten en bewegen besproken (cognitieve gedragstherapie). Ook komen verschillende thema’s aan bod zoals omgaan met moeilijke situaties, assertiviteit en lichaamsbeeld.
De diëtist geeft u een energiebeperkt voedingsadvies en begeleidt u bij het variëren binnen een gezonde voeding. De bewegingstherapeut begeleidt u bij het wekelijkse bewegingsprogramma en geeft u een individueel bewegingsadvies voor in de thuissituatie.

De kracht van het programma wordt mede bepaald door de groepsleden zelf. Zij bieden elkaar ondersteuning, door elkaar te motiveren en te stimuleren om te veranderen.

Bij de behandeling hoort een werkmap met educatiemateriaal en opdrachten.

Duur van de behandeling
De groepsbehandeling obesitas voor volwassenen duurt 2 jaar. Dit lijkt misschien op het eerste gezicht lang. Maar het doel van de behandeling is gewichtsverlies en –behoud hiervan op de lange termijn.

Resultaat
Uit onderzoek blijkt dat een blijvend gewichtsverlies tot een medisch verantwoord streefgewicht (gemiddeld 10% -20% gewichtsverlies) de volgende positieve effecten heeft:

Een daling van de bloeddruk.
Een daling van het cholesterolgehalte (van gemiddeld 10-30%) en een verbetering van de verhouding tussen een goed en slecht cholesterol (met 8%).
Een daling van het bloedsuikergehalte.
Een verminderde kans op trombose.
Een verbeterde vruchtbaarheid.
Een vermindering van rug- en gewrichtsklachten.
Een verbetering van de longfunctie, verminderde kortademigheid.
Een verbetering van kwaliteit van leven.

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

8 volgers