Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Valtaf.nl gaat stoppen! klik hier om erover te lezen.
Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Slank '82

Het systeem kent geen verboden, wél beperkingen. De basis van het systeem wordt gevormd door uit te gaan van de hoeveelheid calorieën en voedingsstoffen, die dagelijks nodig zijn om gezond en fit te blijven. Ze gaan er van uit, dat per dag een vaste voedingswaarde van 1000-1250 calorieën daarvoor nodig is. Hierop afgestemd is een puntensysteem ontwikkeld, waardoor je eenvoudig met de puntenlijst kunt werken.

Geen verboden voedsel
De Slank 82-puntenlijst vermeld praktisch alles wat eetbaar is, met het aantal punten per hoeveelheid. Met inbegrip van de dagelijks beslist benodigde voedingsstoffen zijn dus niettemin vele variaties mogelijk. Afslanken moet geen straf zijn. Er moet ruimte zijn om, zij het in beperkte mate, alles te kunnen eten.

Samen afslanken, nog gezellig óók
Prettige bijkomstigheid: afslanken met Slank 82-systeem doet je niet alleen. De wekelijkse Clubavonden maken van het afslanken een prettige gezellige bezigheid. Natuurlijk wordt er bewust en doelmatig aan het gemeenschappelijk doel gewerkt, want met gezelligheid alléén komt je er niet. Onder toezicht van een ervaren consulente wordt je van week tot week begeleid op de weg naar jouw, in overleg vastgestelde, streefgewicht.

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

14 volgers